Умови конфіденційності

1. Дані Умови діють для всіх інтернет - сервісів (далі - «Сервіси»), які надаються, щодо використання особистої інформації, яка збирається протягом відвідування сайту sungold.com.ua

2. Власником сайту є Фізична особа - підприємець Лялько Микола Степанович.

3. Ці Умови є договором приєднання, використання Користувачем Сервісів свідчить про приєднання Користувача до цієї Угоди повністю і підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.

4. Власник здійснює обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, посилка інформаційних матеріалів за передплатою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, а також для інших дій, необхідних для належного надання послуг Сервісів).

5. Під час використання Користувачем сайту будь-яких Сервісів Власник здійснює збір і обробку даних Користувача, а саме:

    • даних, які надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, а також в процесі використання Сервісів;

6. Власник включає дані Користувача до бази персональних даних користувачів сайту з моменту, коли Користувач вперше починає використовувати Сервіс. Персональні дані зберігаються на строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

7. Під час використання Користувачем Сервісів на інтернет - сторінках Сервісів можуть бути присутніми коди інтернет - ресурсів третіх осіб, в результаті чого такі треті особи отримують дані, зазначені в статті 5 цієї Угоди. Такими інтернет - ресурсами третіх осіб є:

     7.1. системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (Google Analytics і т.п.);

     7.2. соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook і т.п.);

     7.3. інші ресурси.

8. Власник докладатиме зусиль для того, щоб інформація, яку Ви надаєте, використовувалася для цілей, зазначених на сайті (залишалася конфіденційною). Власник використовує знеособлені дані для цільового надання рекламних та / або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними; для проведення статистичних досліджень; будь-яких інших цілей відповідно до мети проведення діяльності Власника.

9. Користувач має всі права щодо захисту його персональних даних, що передбачено чинним законодавством України, зокрема статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» а саме:

     9.1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.

     9.2. Суб'єкт персональних даних має право:

            9.2.1. знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

            9.2.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

            9.2.3. на доступ до своїх персональних даних;

            9.2.4. отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

            9.2.5. пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

            9.2.6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

            9.2.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

            9.2.8. звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

            9.2.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

            9.2.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

            9.2.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

            9.2.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

10. Обробка персональних даних здійснюється в дата - центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сервісів. Власник приймає всі передбачені законодавством заходи для захисту персональних даних Користувача, зокрема, обробка персональних даних здійснюється на обладнанні, що міститься в охоронюваних приміщеннях з обмеженим доступом.

11. Власник має право змінювати умови даної Угоди в односторонньому порядку. В цьому випадку всі зміни будуть опубліковані за цією адресою і будуть обов'язковими для Користувача через 10 днів з дня такої публікації.

12. Використовуючи сайт sungold.com.ua, Ви погоджуєтесь з цими умовами конфіденційності.